วิสัยทัศน์และพันธกิจ

11

 

พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน และสถานีวิทยุศึกษา และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)
  2. บริหารจัดการสถานีวิทยุศึกษา และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)
  3. ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุเพื่อการศึกษา โทรทัศน์เพื่อการศึกษา สื่อการศึกษาออนไลน์ สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการและสื่ออื่นๆ
  4. ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการวิจัย การผลิต การใช้และเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  5. พัฒนาบุคลากร ผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  6. ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  7. บริหารจัดการทรัพยากร และข้อมูลสารสนเทศด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  8. ปฏิบัติงาน สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

all video search

ค้นหาเพิ่มเติม

Hot Link

reetv-a

live-a

rep-a

qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

สำรวจความพอใจ

คุณแวะเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้บ่อยแค่ไหน

วันละ 5 ครั้ง - 26%
วันละ 1 ครั้ง - 31.1%
สัปดาห์ละครั้ง - 18.1%
เดือนละครั้ง - 24.9%

Total votes: 177
The voting for this poll has ended on: 31 มี.ค. 2020 - 00:00

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา


โทรศัพท์ 0-2354-5730-40 ต่อ 114, 115
โทรสาร 0-2354-5741
ceted_cet@yahoo.com


ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.

ผู้กำลังใช้งาน

มี 184 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์