รายการ English in daily life

เปิดช่องทางเรียนออนไลน์ โรงเรียนหยุดความรู้ไม่หยุด ด้วยรายการตามหลักสูตรในรายวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทยวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลากับ ETV บ้านหลังใหญ่แห่งการเรียนรู้ ....นำเสนอรายการ English in daily life เป็นรายการสอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีแบบทดสอบให้ทำก่อนเข้าบทเรียน วิทยากรสอนสนุกเข้าใจ และมีการทดสอบหลังเรียน พร้อมทั้งมีการสรุปคำศัพท์ในบทเรียนแต่ละตอน  17 ตอน Download เอกสารประกอบการรับชม ได้ที่
https://drive.google.com/…/1pPTROYOuA6pXP7lD52RANb0zBzJoD7d…
ตอนที่ 1 การกล่าวทักทาย การกล่าวลา และการแนะนำตนเองและผู้อื่น
ตอนที่ 2 สำนวน ประโยค ท่าทาง เพื่อการสื่อสารในโอกาสต่างๆ
ตอนที่ 3 เรื่อง การโต้ตอบทางโทรศัพท์
ตอนที่ 4 การแสดงความรู้สึกต่างๆ การแสดงความพอใจ/ ไม่พอใจ สนใจ/ไม่สนใจ
ตอนที่ 5 การแสดงความรู้สึกต่างๆ (การให้กำลังใจ/เห็นใจ/ปลอบใจ การแสดงความรู้สึกดีใจ/เสียใจ)
ตอนที่ 6 เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็นรูปแบบต่างๆ
ตอนที่ 7 เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็นรูปแบบต่างๆ (Expression of opinion การแสดงความคิดเห็น) + การพูดแสดงความคิดเห็นรูปแบบต่างๆ (การพูดขออนุญาตและตอบรับ / การพูดแทรกอย่างสุภาพ)
ตอนที่ 8 เรื่อง ประโยคต่างๆ ในภาษาอังกฤษ (ประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธ) + ประโยคต่างๆ ในภาษาอังกฤษ (ประโยคคำสั่งและประโยคอุทาน)
ตอนที่ 9 เรื่อง ประโยคต่างๆ ในภาษาอังกฤษ (ประโยคคำถาม)
ตอนที่ 10 เรื่อง ประโยคความรวม (Compound sentence)
ตอนที่ 11 เรื่อง ประโยคความรวม (Compound sentence) และภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพพนักงานขับรถรับจ้าง
ตอนที่ 12 เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพพนักงานขับรถรับจ้าง
ตอนที่ 13 เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการในสถานที่ต่างๆ (โรงแรม / ภัตราคาร)
ตอนที่ 14 เรื่อง Past Tense
ตอนที่ 15 เรื่อง Perfect and Future Tense
ตอนที่ 16 เรื่อง ภาษาอังกฤษภายในสนามบิน
ตอนที่ 17 เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

ผู้สอน สุธินา สุขุม

https://www.youtube.com/watch

 

safe imageจำนวน

all video search

ค้นหาเพิ่มเติม

Hot Link

reetv-a

live-a

rep-a

qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

สำรวจความพอใจ

คุณแวะเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้บ่อยแค่ไหน

วันละ 5 ครั้ง - 26%
วันละ 1 ครั้ง - 31.1%
สัปดาห์ละครั้ง - 18.1%
เดือนละครั้ง - 24.9%

Total votes: 177
The voting for this poll has ended on: 31 มี.ค. 2020 - 00:00

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา


โทรศัพท์ 0-2354-5730-40 ต่อ 114, 115
โทรสาร 0-2354-5741
ceted_cet@yahoo.com


ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.

ผู้กำลังใช้งาน

มี 57 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์