รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

รับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

 

w43

 

ปฏิบัติงานที่ อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เงินเดือน 11,680 บาท

ประเภทการจัดจ้าง จ้างเหมาบริการ 

คุณสมบัติ

๑. ต้องเป็นเพศชาย อายุตั้งแต่ ๒๕ ปีขึ้นไป จบการศึกษาภาคบังคับ  

๒. ต้องมีความประพฤติเรียบร้อย บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีสุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตําแหน่งที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ตาบอดสี หัวใจผิดปกติ ความดันโลหิต หรือโรคสังคมรังเกียจ  

๓. ต้องพ้นพันธะทางทหาร  

๔. ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ในประเภทที่กําหนด และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๒ ปี  

๕. ต้องไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจําคุก เว้นแต่คดีกระทําผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ    

๖. ต้องไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณหรือติดยาเสพติดใด ๆ

 

การรับสมัคร    

1. ยื่นใบสมัครที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่วนอํานวยการ ฝ่ายพัสดุ ในเวลาทําการ 08.30 - 16.30 น.            

2. วิธีการคัดเลือก โดยการสัมภาษณ์ และทดสอบการขับรถยนต์ ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  

3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 20 กรกฏาคม 2563 ทางเว็บไซต์ www.ceted.org  

 

หมายเหตุ   ผู้ที่เดินทางมาสอบปฏิบัติต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย งดสวมรองเท้าแตะ

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (233226.pdf)รับสมัครพนักงานขับรถยนต์รายละเอียดในการรับสมัคร437 kB

all video search

ค้นหาเพิ่มเติม

Hot Link

reetv-a

live-a

rep-a

qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

สำรวจความพอใจ

คุณแวะเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้บ่อยแค่ไหน

วันละ 5 ครั้ง - 26%
วันละ 1 ครั้ง - 31.1%
สัปดาห์ละครั้ง - 18.1%
เดือนละครั้ง - 24.9%

Total votes: 177
The voting for this poll has ended on: 31 มี.ค. 2020 - 00:00

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา


โทรศัพท์ 0-2354-5730-40 ต่อ 114, 115
โทรสาร 0-2354-5741
ceted_cet@yahoo.com


ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.

ผู้กำลังใช้งาน

มี 274 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์